Informacje

STOPNIE MOTOROWODNE:
Polskie patenty motorowodne według rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku.

 

Sternika motorowodnego

Wymagania:

ukończenie 14 roku życia,
zdanie egzaminu.
Uprawnienia:

prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wewnętrznych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej,
osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (84 KM).
Morski sternik motorowodny

Wymagania:

ukończenie 18 roku życia,
odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
zdanie egzaminu.
Uprawnienia:

prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18m po wodach morskich.
Kapitana motorowodnego

Wymagania:

posiadanie stopnia morskiego sternika motorowodnego,
odbycie co najmniej sześciu rejsów morskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości kadłuba powyżęj 7,5m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20m oraz jeden rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).
Uprawnienia:

prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich bez ograniczeń.
Mechanik motorowodny

Wymagania:

zaliczenie stażu co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441kW,
zdanie egzaminu.
Uprawnienia:

pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.
Licencja – holowanie narciarza wodnego i/lub statków powietrznych

Wymagania:

ukończenie 18 roku życia,
posiadania co najmniej patent sternika motorowodnego,
zdanie egzaminu sprawdzającego po zakończeniu szkolenia.
Uprawnienia:

holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów nawodnych,
holowanie statków powietrznych,
powyższe licencje można robić razem lub tylko jedną z nich.